Giỏ hàng

Phụ kiện trục bung air shaft (PA-0011)

Thương hiệu: Khác
|
Loại: Khác
|
Giá liên hệ
Hotline hỗ trợ: 0912912293
|
Liên hệ:
Số lượng
Các chi tiết thay thế trục bung hơi :
 

Súng cấp khí cho trục bung airshaft

Chi tiết cấp khí săm ngoài trục bung (Air fitting barb)

Săm khí ngoài trục bung airshaft

Chi tiết kẹp săm khí loại 1

Chi tiết kẹp săm khí loại 2

Chi tiết kẹp săm khí loại 3

Săm khí trong trục bung hơi airshaft

Thông số kỹ thuật ruột caosu

 ID 4mm x OD 8mm ID 32mm x OD 42mm
 ID 5mm x OD 10mm  ID 34mm x OD 44mm
 ID 6mm x OD 12mm ID 40mm x OD 50mm
 ID 8mm x OD 14mm ID 50mm x OD 60mm
 ID 10mm x OD 20mm ID 55mm x OD 65mm
 ID 12mm x OD 18mm ID 82mm x OD 92mm
 ID 15mm x OD 25mm ID 90mm x OD 105mm
 ID 16mm x OD 26mm ID 95mm x OD 107mm
 ID 18mm x OD 28mm ID 100mm x OD 110mm
 ID 20mm x OD 30mm ID 130mm x OD 145mm
 ID 22mm x OD 32mm ID 140mm x OD 155mm
 ID 25mm x OD 35mm ID 150mm x OD 165mm
 ID 28mm x OD 38mm ID 190mm x OD 200mm
 ID 30mm x OD 40mm 

Vấu kẹp cho trục bung airshaft

 

 

 
 

Sản phẩm đã xem