Giỏ hàng

Hệ thống quản lý kho điện tử (Digital Picking System)

Hệ thống quản lý kho điện tử là hệ thống hỗ trợ nhặt hàng sử dung các mô đun ánh sáng chỉ dẫn. Hệ thống này gồm các hệ thống nhặt hàng, đặt hàng bằng mô đun ánh sáng chỉ dẫn (pick to light, put to light), hệ thống thẻ thông minh Smart Card.

Pick-to-light và Put-to-light (hay còn gọi hệ thống quả lý kho bằng thẻ điện tử, hệ thống mô đun ánh sáng chỉ dẫn, hệ thống nhặt hàng theo tín hiệu ánh sáng, hệ thống quản lý kho điện tử thông minh) là công nghệ xử lý đơn đặt hàng được chỉ dẫn bằng ánh sáng, giúp tăng tốc và tăng độ chính xác khi nhặt hàng, xếp và phân loại hàng trong nhà kho, trung tâm phân phối hoặc cơ sở sản xuất.

Hệ thống Pick to Light bao gồm các hệ thống phụ sau:

  • Giá đỡ lắp đặt các thẻ digital 
  • Thiết bị đọc mã vạch để quét vật phẩm cần chọn hoặc đặt vào giá đỡ
  • Bộ điều khiển (Có dây hoặc không dây) để chọn các mô đun ánh sáng.
  • Bộ định tuyến hoặc trung tâm mạng (router)

Máy tính (PC) từ xa được cài đặt với phần mềm quản lý kho hoặc phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP


Lợi thế của hệ thống quản lý kho điện tử thông minhPick to Light/Put to light:

  • Tăng tốc quá trình xử lý đơn hàng
  • Độ chính xác cao, lỗi xảy ra trong quá trình nhặt hàng giảm xuống dưới 0,1%.
  • Dễ sử dụng, mất không đến 0.5 giờ đào tạo để nhân viên thông thạo cách sử dụng
  • Tăng cường các chức năng kiểm soát quản lý như kiểm soát dữ liệu chọn dòng, dễ dàng nhắc nhở tình trạng thiếu nguyên liệu, v.v.